Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w Klubie Młodzieżowym w Radzimiu, który zostanie uruchomiony w kwietniu 2022 r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu pn. „Klub Młodzieżowy w Radzimiu”.

Masz od 6 do 18 lat? Mieszkasz na terenie sołectwa Obkas lub Radzim? Lubisz zabawę, przygodę, naukę? Chcesz rozwijać swoje pasje, wyobraźnię i miło spędzić czas?

Weź udział w projekcie! Ten klub jest dla Ciebie!

Rekrutacja potrwa od 16 lutego do 25 lutego br. Udział dzieci w Klubie jest nieodpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze projektu – w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, biuro nr 31 (liczy się data wpływu).

Klub to forma zajęć dodatkowych, których nie należy mylić z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej. Zajęcia w klubie nie kolidują z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Będą się odbywać 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny przez 4 miesiące, w tym w soboty.

 

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

ogłoszenie o naborze do projektu