Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza mieszkańców, w szczególności z Obkasu i Radzimia (obszar rewitalizacji) do udziału w projekcie grantowym realizowanym przez Gminę Kamień Krajeński pt. "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową".

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 20 osób z obszaru gminy Kamień Krajeński, w szczególności miejscowości Obkas i Radzim, w terminie do 31.12.2022 r.

Projekt adresowany jest do osób:

 • które ukończyły 18 r. ż.;
 • niepracujących na dzień przystąpienia do projektu, tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo;
 • zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, należącą do obszaru LSR Nasza Krajna;
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • nie uczestniczących w innym projekcie dofinansowanym przez LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna w ramach naboru nr 5/2021 oraz 3/2021, 4/2021, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 3/2018 i 5/2018.

Przewidywany zakres wsparcia dla uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

a) w ramach aktywizacji społecznej

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;
 • warsztat z zakresu koncepcji work-life balance (równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym);
 • warsztaty z kreowania wizerunku;
 • świadczenia dodatkowe w formie: usługi fryzjerskiej/barberskiej, usługi kosmetycznej, fotograficznej (uzupełnienie treningu kreowania wizerunku i przygotowania do poszukiwania pracy)

b) w ramach aktywizacji zawodowej

 • doradztwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz indywidualne doradztwo w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania
 • warsztaty „Pierwsze spotkanie z biznesem” (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej);
 • kursy/ lub szkolenia zawodowe (wybór kursu potwierdzony diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach IPD oraz zgodny z bieżącymi potrzebami rynku pracy;
 • kurs prawa jazdy kat. B;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendia stażowe (czas trwania stażu 3 miesiące);
 • zwrot kosztów dojazdu na kursy/ lub szkolenia zawodowe.

OCZEKIWANE REZULTATY:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 20
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 15
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym zdrowotnym – 20
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 14
 • Wskaźnik efektywności społecznej – 75%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 7
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 5
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 12
 • Wskaźnik efektywności zawodowej – 35%
 • Liczba osób, która skorzystała ze świadczeń dodatkowych (usługa kosmetyczna, fryzjerska/barberska, fotograficzna) w ramach projektu – 20
 • Frekwencja we wsparciu z zakresu aktywizacji społecznej – 80%
 • Frekwencja we wsparciu z zakresu aktywizacji zawodowej – 80%

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kamienkrajenski.pl oraz w biurze projektu (Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim) lub telefonicznie: 52 389 45 35 lub 52 389 45 17

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 21.02.2022-04.03.2022

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU                  165 870,44 ZŁ

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE                 149 996,64 ZŁ

POZIOM DOFINANSOWANIA Z EFS                    90,43 %

 Bądź własnym szefemjpg