Trwa wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński (dalej LPR), który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 2020 r.

Głównym celem programu jest reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ich aktywizacja społeczna i zawodowa) poprzez działania wykorzystujące infrastrukturę służącą rozwojowi społecznemu. W gminie Kamień Krajeński powstał w tym celu Klub Seniora, rozbudowano świetlicę wiejską w Radzimiu oraz poddano modernizacji park przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. 

W 2022 r. zakończono trzy projekty społeczne wykorzystujące świetlicę w Radzimiu. Były to: "Klub Młodzieżowy w Radzimiu" (dla dzieci w wieku 6/7 lat do ukończenia 18 r. ż.  z Obkasu i Radzimia), "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową" (dla bezrobotnych lub biernych zawodowo z gminy Kamień Krajeński) oraz "Dla babci, dziadka i wnuka gratka (dla osób w wieku powyżej 50 r. ż. z Obkasu i Radzimia). W lutym br. rozpoczął funkcjonowanie klub seniora, którego siedziba znajduje się w rozbudowanym i wyremontowanym budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 (I piętro w posterunku policji). Organizacją klubu zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Trwają prace związane w rewitalizacją parku. Po ich zakończeniu swoje plenerowe projekty będą wdrażały kamieńska biblioteka i dom kultury. Środki finansowe pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 m.in. w konkursach ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, którego członkiem jest Gmina Kamień Krajeński.

Projekty rewitalizacyjne realizuje również Stowarzyszenie "Pomóż sobie pomagając innym" działające przy DPS w Kamieniu Krajeńskim. Liczne zajęcia aktywizacyjne i integracyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych ujęli z projektach "Aktywnie-zdrowo-sportowo" oraz "Zielono mi".

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Na stronie BIP udostępnione zostało roczne sprawozdanie z LPR.

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński | BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (mojregion.info)

poziom kolor

Klub Seniora

świetlica Radzim

park

poziom kolor EFS

dla babci

klub młodzieżowy

szkolenia