„Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” to projekt, którego głównym celem był i jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu osób starszych na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński.

Grupą docelową projektu są przede wszystkim seniorzy. Nie wyklucza to jednak realizacji zajęć z udziałem innych grup wiekowych, które będą sprzyjały integracji międzypokoleniowej.

Inwestycja obejmowała rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku. Rozbudowa budynku poległa na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego z windą oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegała na wydzieleniu dwóch sal zajęć, pomieszczenia socjalnego, aneksu kuchennego, szatni i zaplecza sanitarnego.

Wartość robót budowlanych powierzonych wykonawcy – firmie TIVOLO z Zakrzewa - to 850 tys. zł. Dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 450 321,98 zł. 31 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych, w październiku wydane zostało pozwolenie na użytkowanie.

Klub Seniora zarządzany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, który będzie wykorzystywał go zarówno do codziennych zajęć skierowanych do osób starszych, jak i do wdrażania nowych form aktywności w oparciu o dodatkowe projekty aktywizacyjne.

Uroczyste otwarcie Klubu miało miejsce 31 stycznia 2023 r., Klub rozpoczął swoje działania 1 lutego br. Chętni mieszkańcy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

poziom kolor

Prezentacja projektu:

 

Fot. MGOPS w Kamieniu Krajeńskim

20230201 082059

20230131 150618

20230131 153035