Świetlica w Radzimiu przed rozbudową

We wtorek, 20 kwietnia br., Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”.

Dofinansowanie do wymiany pieców EKOPIEC

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniach 6-13 kwietnia 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kamień Krajeński. 

Szczegóły dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim: Nabór wniosków w ramach programu „EKOPIEC 2021″ | BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (mojregion.info)

W 2020 roku Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny”.