Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski wdraża uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”, która została przyjęta 24 marca 2020 r.

W 2020 r. Gmina Kamień Krajeński złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji wskazanych w programie:

  • „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński – obszar rewitalizacji Kamień Krajeński” (umowa o dofinansowanie z dnia 17.08.2021 r.)
  • „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” – obszar rewitalizacji Kamień Krajeński (umowa o dofinansowanie z dnia 27.07.2021 r.)
  • „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński” – obszar rewitalizacji Obkas i Radzim (umowa o dofinansowanie z dnia 07.12.2020 r.)

Ponad 1,4 mln zł na zadania inwestycyjne z rewitalizacji to pełen sukces.

Projekty inwestycyjne współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20214-2020.1

Każda z tych inwestycji jest niezbędna do aktywizacji społecznej naszych mieszkańców. Kolejnym etapem będzie pozyskanie wsparcia zewnętrznego na projekty społeczne w tych miejscach, które rozpoczną się po oddaniu obiektów do użytkowania.

Link do Lokalnego Programu Rewitalizacji: Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. | BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (mojregion.info)