Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z postępu prac przy budowie:

Mury dobudowanej części świetlicy w Radzimiu

Widok na fragment aneksu kuchennego i sali

13.09 2

Zmiany w starej części świetlicy 

13.09 1

Celem projektu jest umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

poziom kolor