Dzisiaj (14.09.) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w celu dostosowania budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 na potrzeby utworzenia Klubu Seniora.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TIVOLO Mieczysław Gniot i Romuald Zdrenka Sp. j. z Zakrzewa. Wartość robót to 850 tys. zł. Dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 450 321,98 zł. Harmonogram prac zakłada ich zakończenie we wrześniu 2022 r.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku. Rozbudowa polegać będzie na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego z windą oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra polegać będzie na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego.

Celem projektu jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

poziom kolor