Wykonawca rozbudowy świetlicy wiejskiej (PHU WITEX Ireneusz Witkowski) zrealizował dla Gminy Kamień Krajeński inwestycję o wartości 278 857,94 zł brutto. W efekcie obiekt powiększył się o ok. 47m2. W nowej przestrzeni znalazło się miejsce na aneks kuchenny i toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Sala główna stała się przestronna i jasna.

W ramach współpracy Sołectwo Radzim doposaży salę w zabudowę kuchenną. Z funduszu sołeckiego zakupiony już został telewizor. Zaplanowane zostały również środki na zagospodarowanie niewielkiego placu przy świetlicy.

Ponadto, na ocenę Urzędu Marszałkowskiego czeka złożony przez Gminę Kamień Krajeński wniosek o przyznanie pomocy na wyposażenie świetlicy m.in. w stoły, krzesła, lodówkę, zmywarkę, sprzęt multimedialny, gry i zabawki dla dzieci.

Dzięki zrealizowanej inwestycji powstało miejsce, w którym realizowane będą działania społeczne, które zostaną wsparte finansowo przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (ocena pozytywna). Zaplanowano:

  • utworzenie klubu młodzieżowego, w którego ofercie będą m.in. korepetycje z matematyki i j. angielskiego, warsztaty z robotyki Lego, zajęcia o tematyce "Zdrowy styl życia" i wiele innych;
  • aktywizacja seniorów m.in. poprzez warsztaty kulinarne, ogrodnicze, muzykoterapię;
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo (m.in. warsztaty z psychologiem, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z indywidualnym planem działania, kurs prawa jazdy kat. B.

Pierwsze zajęcia odbędą się w kwietniu 2022 r.

Celem projektu jest umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Świetlica w Radzimiu przed rozbudową

Świetlica w Radzimiu po rozbudowie; grudzień 2021

Świetlica w Radzimiu przed rozbudową - sala

Świetlica w Radzimiu po rozbudowie - sala; grudzień 2021