W miniony piątek  Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski wraz z Sołtysem Radzimia - Robertem Piotrowiczem w towarzystwie mieszkańców i gości przecięli wstęgę do świetlicy wiejskiej w Radzimiu.

Po krótkim przemówieniu i przecięciu wstęgi, już w murach nowej sali, liczni goście wręczyli gospodarzom prezenty, które z pewnością uatrakcyjnią dzieciom czas spędzany w świetlicy. Koło Gospodyń Wiejskich z Radzimia przygotowało na tą uroczystość pyszny poczęstunek, udowadniając tym samym kulinarne zdolności jej członkiń. Wydarzenie uatrakcyjniły zabawy przygotowane przez animatorki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

W grudniu 2020 r. Gmina Kamień Krajeński pozyskała środki unijne na realizację inwestycji „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”.

Inwestycja obejmowała przede wszystkim rozbudowę świetlicy o ok. 47 m2 i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, a jej celem  było umożliwienie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Kamień Krajeński. Pozwolenie na użytkowanie  wydane zostało w kwietniu br., jednak w uzgodnieniu z Sołtysem Radzimia oficjalne otwarcie zostało odsunięte w czasie. Sołectwo zaplanowało bowiem dodatkowo wykończenie obejścia świetlicy jakim jest utwardzony taras, namiot, nasadzenia. Burmistrz zatrudnił Panią Małgorzatę Kosibę jako animatora i opiekuna świetlicy, która jest czynna przez cztery godzinny dziennie, pięć dni w tygodniu.

W tak zwanym międzyczasie realizowane były jednak projekty unijne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. „Klub Młodzieżowy w Radzimiu” i projekt aktywizacji społeczno-zawodowej „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, na które Gmina Kamień Krajeński również otrzymała dofinansowanie. Ponadto udało się pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyposażenie świetlicy ("Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu"). Dzięki temu zakupiliśmy sprzęt AGD, stoły, krzesła, fotele, maty piankowe, sprzęt multimedialny i zabawki. Efektem zaangażowania sołectwa jest zabudowa kuchni i szafa z przesuwnymi drzwiami. Kolejny sprzęt dotrze niebawem, ponieważ w ramach projektu skierowanego dla seniorów będziemy mogli zakupić naczynia, drobny sprzęt AGD. Otwarcie świetlicy u progu nowego roku szkolnego stwarza możliwości spędzania czasu wolnego w tym miejscu.

Życzymy Mieszkańcom Radzimia owocnego wykorzystania tej sali. Niech współpraca społeczna Rady Sołeckiej, KGW, OSP, świetlicowej przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności i całej Gminie.

 poziom kolor

Wartość robót projektu rozbudowy: 294 282,74 zł

Dofinansowanie EFRR: 241 594,23 zł

Projekt rozbudowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został wybrany do realizacji przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

 

 

logotyp

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”  pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu" otrzymał pomoc w wysokości 19 893 zł. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wyposażenie jednego obiektu pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej w Radzimiu w gminie Kamień Krajeński.

Fotorelacja: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

02.09 1

02.09 2

mgok 02.09.2022

02.09 5

mgok 02.09.2022 3

mgok 02.09.2022 1