W okresie od 20.04.2022 r. do 13.08.2022 r. Gmina Kamień Krajeński realizowała projekt pn. "Klub Młodzieżowy w Radzimiu".

Projekt skierowany był do grupy 12 uczestników/uczestniczek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujących obszar rewitalizacji Obkas i Radzim w gminie Kamień Krajeński.

Utworzenie Klubu młodzieżowego było odpowiedzią na problem niedostatecznej oferty spędzania czasu wolnego poza zajęciami szkolnymi, oferty kulturalnej, animacyjnej, integracyjnej.

Siedzibą klubu stała się świetlica wiejska w Radzimiu, która została rozbudowana w ramach programu rewitalizacji (więcej w artykule: W przyszłym roku świetlica wiejska w Radzimiu otworzy swoje drzwi dla mieszkańców (kamienkr.pl))

Tematyczny zakres zajęć pozalekcyjnych planowanych działań obejmował:

 • pracę opiekuna Klubu (łącznie 176 godzin pracy);
 • korepetycje z matematyki (łącznie 36 godz.);
 • korepetycje z j. angielskiego (łącznie 36 godz.);
 • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania z dietetykiem;
 • wsparcie pedagogów;
 • warsztaty z robotyki (łącznie 24 godziny);
 • zajęcia z psami - dogoterapia (4 spotkania);
 • zajęcia z alpakami (3 spotkania);
 • zajęcia w stajni - wyjazdy integracyjne do Orzełka (2 wyjazdy);
 • spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • wsparcia procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
 • wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem;
 • kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
 • wzmocnienia poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
 • zapewnienia bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

1

2

5

6

7

10

14

12

Projekt realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.