Zakończyły się warsztaty dla seniorów w ramach projektu pn. "Dla babci, dziadka i wnuka gratka". To kolejny projekt społeczny, który Gmina Kamień Krajeński zrealizowała w zrewitalizowanej świetlicy wiejskiej w Radzimiu.

Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wsparcie i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w terminie do 30.11.2022r.

W wyniku rekrutacji 12 uczestników i uczestniczek w wieku 50+ z miejscowości Obkas i Radzim w okresie od 13 września do 11 listopada br. regularnie korzystało z zaproponowanych form wsparcia. W ramach projektu odbywały się

  • spotkania z psychologiem i socjoterapeutką;
  • warsztaty z muzykoterapii (4 warsztaty)
  • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (z dietetykiem; 4 warsztaty)
  • warsztaty kulinarne (3 warsztaty)
  • warsztaty ogrodnicze (6 warsztatów)
  • warsztat z dekorowania stołów w restauracji w Sępólnie Krajeńskim;
  • wyjazdy integracyjne na wydarzenia muzyczne (do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim).
  • Spotkanie integracyjne podsumowujące projekt z udziałem młodszego pokolenia. (04.11.2022 r.).

W celu realizacji zajęć zakupiono m.in. sprzęt AGD (frytownice, gofrownice, wagi kuchenne), naczynia i sztućce, zbiornik na deszczówkę (do dbania o otoczenie świetlicy). 

Projekt realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

poziom kolor

IMG 20220913 172219 resized 20220913 061201756

IMG 20220914 150718 resized 20220915 071013931

IMG 20220915 180117 resized 20220915 070953807

IMG 20220922 161150 resized 20220922 080621532

IMG 20220928 173056 resized 20220929 081724437

IMG 20221003 112703 resized 20221003 014609792

IMG 20221006 151024 resized 20221006 031258755

IMG 20221006 172031 resized 20221007 105709142

IMG 20221010 104656 resized 20221010 074124975

IMG 20221019 173734 resized 20221019 075944813

IMG 20221104 170553 resized 20221109 073313939

IMG 20221104 172032 resized 20221109 073236206

IMG 20221111 170702 resized 20221114 060500004

IMG 20221111 172440 resized 20221114 060459192