pokaz rowerowy w parku w Kamieniu Krajeńskim

Gwarno, słonecznie, z uśmiechem na twarzach gości i uczestników. Tak można podsumować Dzień Dziecka, który odbył się 1 czerwca w parku miejskim w Kamieniu Krajeńskim.

linarium w parku w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Kamień Krajeński zrealizowała inwestycję pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim” w ramach projektu pn. „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Wykonawcą robót budowlanych była firma Marbruk M. Kwiatkowski Sp. k.

widok na park w trakcie modernizacji

Trwa wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński (dalej LPR), który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 2020 r.

Tort z okazji otwarcia Klubu Seniora

„Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” to projekt, którego głównym celem był i jest wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu osób starszych na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński.