Plakat Aktywnie-Zdrowo-Sportowo

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą AKTYWNIE- ZDROWO- SPORTOWO . Realizację projektu przewiduje się od 1.02.2022 r. do: 15.09.2022r.

plakat oferty zatrudnienia

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zatrudni specjalistów do realizacji projektu pn. "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową". 

plakat informacyjny nabór personelu projektu

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zatrudni specjalistów do realizacji projektu pn. "Klub Młodzieżowy w Radzimiu". 

plakat informacyjny

Dnia 28 stycznia 2022 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piotra Gustyna podpisał z Prezesem Stowarzyszenia NASZA KRAJNA Władysławem Szylingiem umowę o powierzenie grantu na projekt pn. „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”.