Wieś, początkowo własność kościelna. Pierwsza wzmianka w 1259 r. W XVI wieku wieś opustoszała. W 1618 r. był tam folwark 2-łanowy, w 1773 r. już 18-sto łanowy (łan – ok. 16-17 ha). Na przełomie XVI i XVII w. istniał młyn o dwóch kołach, a w XVIII wieku młyn o jednym kole i jedna karczma. W okresie międzywojennym wieś położona była najbliżej granicy polsko – niemieckiej. Posiada duży obiekt remizo – świetlicy.