W związku z zatwierdzeniem wniosku rozliczającego projekt „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” informujemy, że w dniu 20.07.2023 r. rozpoczyna się dwuletni okres trwałości projektu, co oznacza, że zgodnie z podpisanymi umowami darowizny obdarowany ma obowiązek złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Pierwsze oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w terminie do 31.12.2023 r. O terminie złożenia oświadczenia końcowego poinformujemy w 2024 r.
 
W przypadku braku wykonania przez Obdarowanego zobowiązania o którym mowa, Gmina Kamień Krajeński wezwie Obdarowanego do stawiennictwa wraz z otrzymanymi przedmiotami w miejscu i czasie, określonym przez Gminę Kamień Krajeński. Brak stawiennictwa Obdarowanego na to wezwanie lub nieokazanie przez Obdarowanego przedmiotów podlegających wezwaniu skutkować będzie niewykonaniem przez Obdarowanego niniejszej procedury i umowy darowizny. Obdarowany zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu w przypadku naruszenia postanowień umowy. 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19