Logo programu Cyfrowa Gmina

KONKURS GRANTOWY - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Gmina Kamień Krajeński ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

logo promujące artykuł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy otrzymał informację, że do jednej z naszych klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS, oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Próbowała nakłonić emerytkę do podania danych osobowych. Emerytka odmówiła podania danych, tłumacząc się, że sprawami urzędowymi zajmuje się córka, która teraz jest w pracy.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2036” w dniach od 08.09.2021 r. do 28.09.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/ oraz Portalu Informacyjnym Miasta i Gminy pod adresem: https://portal.kamienkr.pl. Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.09.2021 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

zdjęcie promujące artykuł