Zdjęcie promujące artykuł

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje zainteresowanych rolników z terenu Gminy Kamień Krajeński o konieczności złożenia deklaracji celem inwentaryzacji odpadów folii rolniczych i innych odpadów (siatka, sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach w tym także typu „big bag”) pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. Druk deklaracji znajduje się w tutejszym Urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy Kamień Krajeński.

Miejsce składania informacji:

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

I piętro, pok. 18

Termin składania informacji: do dnia 28.02.2023

Do pobrania:

  1. Deklaracja (word)
  2. Deklaracja (PDF)

 

grafika promująca artykuł

KOMUNIKAT

NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającą się dnia 15 lutego 2023 roku akcją składania zeznań podatkowych za rok 2022 przypominamy, że najprostszy sposób, by się rozliczyć, to skorzystanie z usługi Twój e-PIT poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia w niej gotowe, już wypełnione, druki zeznań rocznych. Podatnik może je zaakceptować, poprawić lub uzupełnić, a także odrzucić i wysłać samemu zeznanie.

W ramach rozliczeń za 2022 rok w usłudze Twój e-PIT udostępniamy:

  • zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38,
  • oświadczenie PIT-OP,
  • informację PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

grafika promująca artykuł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż od 1 lutego zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, trwający od  czerwca 2023 r. do maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres. ZUS rozpocznie przyjmowanie dokumentów od 1 lutego. Jeśli wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

grafika promująca artykuł

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022. Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie).