Uwaga Mieszkańcy ulicy Henryka Sienkiewicza. W niedzielę, 14 lipca 2024 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim. To efekt objęcia funkcji burmistrza Kamienia Krajeńskiego przez Panią Natalię Marciniak.  Głosowanie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim w godzinach 7:00 - 21:00. Uprawnieni do głosowania są wyborcy z okręgu wyborczego nr 1 (ulica Henryka Sienkiewicza). Więcej informacji pod adresem: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/2400/627/wybory-uzupelniajace-do-rady-miejskiej.html

Od 11.07.2024 r. do 15.07.2024 r. są zaplanowane prace porządkowe w parku miejskim w Kamieniu Krajeńskim polegające na wycince drzew oraz przycięciu gałęzi. W tym czasie prosimy o zachowanie ostrożności i niekorzystanie z parku podczas trwania prac.

W niedzielę 14 lipca 2024 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim, okręg wyborczy nr 1 ulica Henryka Sienkiewicza. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat. Osoby zainteresowane mogą do dnia 10 lipca 2024 zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do transportu do i z lokalu wyborczego w tym dniu pod numerem telefonu 52 389 45 10. W dniu 11 lipca 2024 r. osoby, które zgłosiły chęć skorzystania z transportu zostaną poinformowane o godzinie transportu.

Sołtysi z gminy Kamień Krajeński z Burmistrz Kamienia Krajeńskiego w sali narad Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim

Po zakończonych zebraniach wiejskich i wyborze wszystkich sołtysów i rad sołeckich Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprosiła szefów jednostek pomocniczych na powitalne spotkanie do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.