Dożynki Gminno-Parafialne w Orzełku

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym Święcie Plonów, które odbędzie się 27 sierpnia (sobota) w Orzełku (gm. Kamień Krajeński).

komunikat dotyczący wyłączenia oświetlenia ulicznego

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, że do odwołania we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Kamień Krajeński oświetlenie uliczne będzie czasowo wyłączane w godzinach 23:00 – 04:00.

Powyższe spowodowane jest znacznym wzrostem cen energii elektrycznej.

Na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach ćwiczeń Obrony Cywilnej, testowania sprawności systemu SWA oraz uczczenia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2022r. o godzinie 17:00 na terenie województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Konkursy grantowe w LGD NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020