W minioną sobotę 25 listopada 2023r. Państwo Irena i Teofil Błoch z Płocicza świętowali 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość ,,Diamentowych Godów” rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Płociczu. Towarzyszyła im w tym rodzina, najbliżsi, a także goście wraz z Proboszczem ks. Marcinem Zabrockim, Burmistrzem Kamienia Wojciechem Głomskim oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Danutą Lebodą.

Pani Irena Błoch, z domu Kulesza, urodziła się w Brusach, natomiast Jubilat- Pan Teofil Błoch urodził się w Płociczu. Związek małżeński zawarli 2 listopada 1963r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach. Jubilaci całe życie zawodowe poświęcili pracy na własnym gospodarstwie rolnym, które następnie przekazali synowi.

Obecnie Jubilaci mieszkają w domu wielopokoleniowym w Płociczu. Obydwoje nadal cieszą się dobrą kondycją i zdrowiem. Na co dzień czas spędzają w rodzinnym gronie, służą dobrą radą dzieciom jak i wnukom. Ponadto Pani Irena uwielbia zajmować się swoim ogrodem, w szczególności kwiatami, natomiast Jubilat dba o obejście gospodarstwa i pomaga synowi w jego prowadzeniu.

Jubilaci wychowali 3 dzieci, cieszą się z posiadania 12 wnucząt i 7 prawnucząt. Państwo Błoch są przykładem jak należy iść razem przez życie. Wbrew wszelkim przeciwnościom dochowali składanej 60 lat temu przysięgi, która zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż problemów i trudności w życiu bywa wiele.

Szanownym Jubilatom składamy raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności, kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu, gratulacje oraz wyrazy uznania.