W piątek (1 grudnia) w Urzędzie Gminy Chojnice spotkali się włodarze gmin, powiatów i sołectw z dwóch województw, trzech powiatów i czterech sołectw. Celem było podpisanie porozumienia o budowie ścieżek rowerowych łączących sołectwa sąsiadujących ze sobą gmin.

Do podpisania umowy przyczynili się autorzy petycji zaadresowanej do wójta gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego, którzy są mieszkańcami Dąbrówki w gminie Kamień Krajeński oraz w Sławęcinie (gm. Chojnice), w której prosili o budowę ścieżki rowerowej pomiędzy tymi miejscowościami. W dniu specjalnie zwołanej konferencji prasowej, na której przedstawiono efekty wielostronnych rozmów okazało się, że porozumienie będzie także dotyczyć budowy ścieżki rowerowej z Ogorzelin do sąsiedniego sołectwa Obkas w powiecie sępoleńskim. Pomysłodawcami tego łącznika są sołtysi obydwu sołectw.

Celem porozumienia jest podjęcie działań zmierzających do zaprojektowania i budowy ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na odcinkach:

  • od miejscowości Sławęcin do Dąbrówki (droga nr 2645G)
  • od Sławęcina do Kęsowa (droga 2647G)
  • od Ogorzelin do Obkas (droga 2644G).

W spotkaniu obecni byli wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański,  Starosta sępoleński Jarosław Tadych,  członek Zarządu Powiatu Chojnickiego Stanisław Skaja, burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski, wójt Kęsowa Radosław Januszewski oraz sołtysi Sławęcina, Dąbrówki, Obkasu i Ogorzelin. Podpisany list intencyjny stanowi wyraz woli jego stron do podjęcia ze sobą współpracy oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel.

IMG 20231201 WA0004

IMG 20231201 WA0018

Fot. Urząd Gminy w Chojnicach

Link do wideokonferencji: Samorządowcy z 2 województw, 3 powiatów i 3 gmin podpisali porozumienie „rowerowe” - YouTube