Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej I Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim.

Z dniem 31 sierpnia 2024 roku upływa kadencja dyrektorów dwóch szkół, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym: Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim. W związku z powyższym organ prowadzący ww. szkoły podjął decyzję o ogłoszeniu konkursów na te stanowiska.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie BIP:

https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/1839/603/ogloszenie-konkursow-na-stanowiska-dyrektorow-szkol-dla-ktorych-gmina-kamien-krajenski-jest-organem-prowadzacym.html