Dnia 05.02.2020 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Skarbnik Miasta i Gminy Kamień Krajeński podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny”.

Łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła 40 132,00 zł. Projekt finansowany jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Ze środków dotacji planuje się organizację imprez promujących walory Krajny, utworzenie strony internetowej izby historycznej, stworzenie wirtualnego spaceru po Kamieniu Krajeńskim oraz zakup okularów wirtualnej rzeczywistości.

Dnia 10.12.2019 r. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Skarbnik Miasta i Gminy Kamień Krajeński podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowę dotacji  na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim”. Łączna kwota przyznanej dotacji wyniosła 53 700,00 zł. Projekt finansowany jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Ze środków dotacji planuje się zakup zestawu do projekcji filmów wraz z nagłośnieniem, laptopów, czytników e-book oraz drewnianych leżaków.