Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028”. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP pod adresem: Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 | BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (mojregion.info)