Zdjęcie promujące artykuł

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą wojną na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składki, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności.Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, a w wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków umorzenie. O wsparcie przedsiębiorcy mogą zwrócić się doradców ds. ulg i umorzeń, dostępnych w każdej placówce ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. Pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można także porozmawiać telefonicznie lub online podczas e-wizyty. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Odroczenie terminu

Jeśli przedsiębiorca ma chwilowe trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli możliwość opłacenie ich później. Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

Rozłożenie na raty

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu zaległe składki będzie mógł opłacić w dłuższym terminie, a ZUS zawiesi prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.

O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty mogą ubiegać się obecni i byli przedsiębiorcy, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek np. spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni. Wniosek o raty mogą także złożyć małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, a także pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Umorzenie należności

Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.: płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek
(np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik dłużnika.

 

Krystyna Michałek
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim