Dnia 29 marca 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Gmina Kamień Krajeński złożyła wniosek o grant w maksymalnej wysokości określonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, tj. 205 016,40 zł. 

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa tej jednostki w terminie do 30.06.2023r. Cel projektu zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

  • diagnozę cyberbezpieczeństwa JST,
  • modernizację środowiska serwerowego,
  • wdrożenie systemu kopii zapasowej,
  • wdrożenie usługi monitoringu infrastruktury IT,
  • szkolenia,
  • wdrożenie systemu dystrybucji aktualizacji,
  • modernizację środowiska komputerowego (zakup komputera do zarządzania infrastrukturą sieciową). 

Trwa przygotowanie przez akredytowaną jednostkę diagnozy cyberbezpieczeństwa (zgodnie ze standardami opisanymi w konkursie). Po jej zakończeniu ogłoszone zostanie postępowanie zakupowe. 

plakat na stronę

tabliczka