Dnia 9 września br. Gmina Kamień Krajeński zawarła umowę z dostawcą laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 839 871,06 zł. W ramach tej kwoty zakupionych zostanie 238 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (m.in. pakiet biurowy, program antywirusowy). Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. Zgodnie z umową termin dostawy wynosi do 40 dni. Po dokonaniu odbioru sprzętu i jego sprawdzeniu Urząd Miejski poinformuje wnioskodawców telefonicznie o terminie i miejscu przekazania laptopów w ręce uczniów, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane w ubiegłym roku. Z rodzicami/opiekunami lub pełnoletnimi uczniami będą podpisane umowy darowizny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Urząd Miejski udostępnia procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Projekt sfinansowany jest w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Do pobrania:

  1. Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego"Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"

Bez tytułu