Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że od 14 października 2022 r. będą przekazywane laptopy dla uczniów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Gmina Kamień Krajeński otrzymała wsparcie na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla 238 uczniów, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane w ubiegłym roku. Beneficjenci zostaną telefonicznie zaproszeni do odbioru sprzętu. 

Harmonogram (może ulec aktualizacji):

harmonogram przekazywania laptopów 12.10.2022