grafika promująca artykuł

KOMUNIKAT

NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającą się dnia 15 lutego 2023 roku akcją składania zeznań podatkowych za rok 2022 przypominamy, że najprostszy sposób, by się rozliczyć, to skorzystanie z usługi Twój e-PIT poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na stronie www.podatki.gov.pl. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia w niej gotowe, już wypełnione, druki zeznań rocznych. Podatnik może je zaakceptować, poprawić lub uzupełnić, a także odrzucić i wysłać samemu zeznanie.

W ramach rozliczeń za 2022 rok w usłudze Twój e-PIT udostępniamy:

 • zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38,
 • oświadczenie PIT-OP,
 • informację PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

 Do usługi można się zalogować na 3 sposoby:

 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Przygotuj dane do logowania profilem zaufanym lub e-dowód.
 1. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).Będziesz mieć dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.
 1. przez aplikację mObywatel.Będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego.

Serwis e-Urząd Skarbowy oferuje również:

 • zaświadczenia (bez opłaty skarbowej) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF), o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU),
 • złożenie pisma od urzędu skarbowego np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) i zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • usługi w zakresie pełnomocnictw tj. składanie zawiadomień na drukach UPL-1 i OPL-1,
 • płatności online,
 • informacje o Twoich danych, działalności i mikrorachunku podatkowym.

Zachęcamy zatem do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędem Skarbowym. W sprawach, których nie można załatwić elektronicznie zapraszamy do osobistej wizyty w urzędzie skarbowym po wcześniejszej rezerwacji wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.

 Na wizytę można umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

 • elektronicznie – dzięki systemowi Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym korzystając z
 • elektronicznego formularza na stronie gov.pl lub na stronie urzędu skarbowego,
 • telefonicznie – dzwoniąc do urzędu skarbowego nr tel. 523888338,
 • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt.

Jednocześnie przypominam, że wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym bądź znaleźć na stronie podatki.gov.pl  wg przedstawionej ścieżki dostępu: podatki.gov.pl - podatek PIT – ulgi, odliczenia i zwolnienia

 • ulga na dziecko,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów,
 • ulga na powrót,
 • ulga abolicyjna (…).

Informację można również uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej  pod numerami: 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)  801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) +48 22 330 03 30 (z zagranicy)