Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – PRZYMROZKI WIOSENNE w 2023 r., Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych ww. zjawiskiem.

W związku z powyższym można zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym.

Kompletne wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim lub w biurze nr 32 tut. Urzędu od 19.06.2023 r. do 26.06.2023 r. do godz. 11:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 389 45 12 lub 52 389 45 33.

Wzory dokumentów do pobrania: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/szacowanie-strat-spowodowanych-przymrozkami-wiosennymi/