banner na stronę cyfrowa gmina

Dnia 29 marca 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu pn. „Cyfrowa Gmina”.

grafika granty ppgr

Dnia 5 kwietnia 2022 r. Gmina Kamień Krajeński podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

mobilny punkt informacyjny funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku w godz. od 8:30 do 11:00 w biurze nr 30 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim.

Banner aplikacji mobilnej Moja Okolica

MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści

Platforma Moja Okolica jest już aktywna w naszej gminie.

To bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie.