grafika promująca artykuł

Dziś rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu. od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze. Badania realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Efektywność realizacji każdego badania zależy od jak największej liczby osób biorących w nich udział. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach.

Zdjęcie promujące artykuł

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje zainteresowanych rolników z terenu Gminy Kamień Krajeński o konieczności złożenia deklaracji celem inwentaryzacji odpadów folii rolniczych i innych odpadów (siatka, sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach w tym także typu „big bag”) pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. Druk deklaracji znajduje się w tutejszym Urzędzie oraz na stronie internetowej Gminy Kamień Krajeński.

Miejsce składania informacji:

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński

I piętro, pok. 18

Termin składania informacji: do dnia 28.02.2023

Do pobrania:

  1. Deklaracja (word)
  2. Deklaracja (PDF)

 

12 stycznia 2023 r. w godz. 08:00 - 13:30 Płocicz numery: 147, 153, 158, 159, 160, 184, i przyległe

wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje o przystąpieniu Gminy Kamień Krajeński do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 r.