W piątek 27 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim sześć par świętowało Złote Gody - jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na tej niecodziennej uroczystości nie zabrakło wspomnień, pamiątkowych zdjęć oraz słów uznania, życzeń i kwiatów. Oprócz tego za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swojej rodziny Dostojni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dekoracji medalami dokonał Burmistrz Kamienia Wojciech Głomski wraz z Kierownikiem USC Danutą Leboda.

budynek szkoły podstawowej w Zamartem

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem.

ZUS przypomina: tylko do końca października studenci mają czas, aby złożyćwniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej razem z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczą. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.

W celu ułatwienia mieszkańcom wzięcia udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r w gminie Kamień Krajeński Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podjął decyzję, że głosujący będą mogli w tym dniu skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. Harmonogram przejazdów w załączeniu.