amfiteatr nad j. Mochel

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego składającego się z pomieszczeń usytuowanych w budynku amfiteatru nad j. Mochel w Kamieniu Krajeńskim, oznaczonych nr 11-15, 19-29 oraz jako taras – zgodnie z załącznikiem graficznym, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno-rozrywkowych.

logo promujące artykuł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Fundusze Europejskie

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie Kamień Krajeński

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz RTV i AGD od mieszkańców gminy Kamień Krajeński będzie prowadzona w marcu i kwietniu 2021 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • 25 MARZEC 2021 - Kamień Krajeński – miasto, Mała Cerkwica
  • 30 MARZEC 2021 - Dąbrowa, Witkowo, Orzełek
  • 15 KWIECIEŃ 2021 - Dąbrówka, Jerzmionki, Zamarte, Obkas, Płocicz
  • 22 KWIECIEŃ 2021 - Niwy, Nowa Wieś, Radzim, Duża Cerkwica

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD i RTV należy zgłosić firmie wywozowej najpóźniej do dnia poprzedzającego datę wywozu zgodnie z w/w harmonogramem na numer telefonu 52 388 70 65 wew. 27