Punkt informacyjno-konsultacyjny "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych mieszkańców, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie wsparcia oraz obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

logo promujące artykuł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 01 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

logo promujące artykuł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Podziękowanie za wieloletnią pracę dla Ireneusza Bony, Dyrektora MGOK

 W związku z zakończeniem pracy zawodowej na stanowisku Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Wojciech Głomski złożył wyrazy uznania i podziękowania za lata sumiennej i zaangażowanej pracy.
„Wyrażamy wdzięczność za podejmowane inicjatywy, zorganizowane wydarzenia i spotkania oraz za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury w Gminie Kamień Krajeński. Życzymy zdrowia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów oraz zamierzeń. Niech pogoda ducha i pasja towarzyszą Panu nieustannie w nowym okresie życia” - brzmią życzenia złożone przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.