PSZOK

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniu 3 i 8 lutego 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do dowodu rozwiązuje ten problem.

 Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

zdjęcie promujące artykuł

1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich firm. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.