W sobotę 27 stycznia 2024 r. do jednostki OSP Duża Cerkwica został oficjalnie przekazany samochód pożarniczy Ford Transit użytkowany dotychczas przez druhów z OSP Kamień Krajeński. Po konsultacji z O. M-G ZOSP RP w Kamieniu Krajeńskim Burmistrz Kamienia Krajeńskiego postanowił przekazać pojazd do druhów z Dużej Cerkwicy, który zastąpił ich wieloletni Volkswagen Transpoorter T4  z rocznika 1993. Pojazd mógł zostać przekazany po otrzymaniu przez Jednostkę OSP Kamień Krajeński nowego samochodu również Ford Transit w 2023r.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Kamień Krajeński. Wnioski są przyjmowane do dnia 2 lutego 2024 r. (piątek).

Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Świadczenie przyznawane jest bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna. Co ważne obu tych świadczeń nie wolno łączyć. Trzeba zdecydować się na jedno z nich.