logo promujące artykuł

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

  • 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
  • Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
  • Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.
  • Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

zdjęcie promujące artykuł

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe, korzystniejsze tablice trwania życia. To dobra wiadomość dla seniorów, którzy ukończą wiek emerytalny między kwietniem br. a marcem przyszłego roku. Emerytura 60-latka będzie wyższa o 5,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 6,5 proc. Na nowych tablicach zyskają także osoby, które w poprzednich latach zdecydowały się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę.

logo promujące artykuł

Nie każdy wie, że środki zgromadzone na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak i zebrane na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym są dziedziczone. Dlatego toruński oddział ZUS organizuje dyżur telefoniczny, którego tematem będzie wypłata środków z subkonta w ZUS. Dyżur odbędzie się w środę, 19 maja. Podczas dyżuru  będzie można zapytać ekspertów m.in.:

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028”. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP pod adresem: Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Krajeński na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2028 | BIP Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim (mojregion.info)