Zdjęcie promujące artykuł

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – GRADOBICIE w dniu 13.06.2022 r., na terenie sołectwa Płocicz i Dąbrowa, wystąpiono do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych ww. zjawiskiem. W związku z powyższym można zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie oględzin upraw, które zostały uszkodzone na ww. terenach. Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym. Wyłącznie kompletne wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim lub w biurze nr 32 w terminie od 11.07.2022 do 19.07.2022 do godz. 17:00. Niekompletne wnioski i/lub złożone po terminie naboru zostaną odrzucone, co będzie wiązało się z nieoszacowaniem strat. Podanie i ujęcie w protokole nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu ewentualnej pomoc.