zyczenia

grafika promująca artykuł

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 20/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zwołania zebrań na terenie Gminy Kamień Krajeński, dnia 15 marca 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 18:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim przy Placu Odrodzenia 3 odbędzie się zebranie mieszkańców miasta Kamień Krajeński.

Zdjęcie promujące artykuł

Na Kujawach i Pomorzu rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie za wiek. Rok temu w regionie świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymywało 119 osób, dziś 132 osoby. Każdy ze stulatków może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r.,  świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest z urzędu co miesiąc wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Raz przyznana „honorowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdjęcie promujące artykuł

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą wojną na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składki, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności.Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, a w wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków umorzenie. O wsparcie przedsiębiorcy mogą zwrócić się doradców ds. ulg i umorzeń, dostępnych w każdej placówce ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. Pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można także porozmawiać telefonicznie lub online podczas e-wizyty. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.