ZUS przypomina: tylko do końca października studenci mają czas, aby złożyćwniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej razem z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczą. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.

W celu ułatwienia mieszkańcom wzięcia udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r w gminie Kamień Krajeński Burmistrz Kamienia Krajeńskiego podjął decyzję, że głosujący będą mogli w tym dniu skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. Harmonogram przejazdów w załączeniu.

zachęta do głosowania w wyborach parlamentarnych

W ramach zachęty do udziału w wyborach realizowane są liczne kampanie profrekwencyjne. Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października 2023 r.