W związku z wprowadzeniem od 7 listopada br. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców,

uprzejmie informujemy, że czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych czynności z zakresu obsługi dowodów osobistych (wydanie dowodu, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia), uległ skróceniu.

logo promujace artykuł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line. Link do testu, regulamin i klauzula informacyjna dostępne są na stronie www.krus.gov.pl .

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem

OR KRUS w Bydgoszczy

Zdjęcie promujące artykuł

Nie każdy emeryt  i rencista może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.  O wyjazd do sanatorium z ZUS może ubiegać się emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji w uzdrowisku skorzystać może także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

Logo programu Cyfrowa Gmina

KONKURS GRANTOWY - Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Gmina Kamień Krajeński ogłasza nabór w konkursie grantowym Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.