Zdjęcie promujące artykuł

Wraz ze świadczeniem za luty, emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł otrzyma zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. Oznacza to, że dla tej grupy świadczeniobiorców  wprowadzenie Polskiego Ładu jest neutralne. Ich emerytury i renty nie będą pomniejszane. Takich osób jest zaledwie 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów, pobierających świadczenia z ZUS – Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotacje na utylizację azbestu w 2022 r.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kamień Krajeński, w roku 2022.

Logo programu Cyfrowa Gmina

Złożony w grudniu ubiegłego roku wniosek o przyznanie grantu na projekt „Cyfrowa Gmina” został zaakceptowany.

logo promujące artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 30.12.2021 r. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”