1 sierpnia 2023r. o godzinie 17:00 w całym kraju zawyją syreny w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, którego przypada 79 rocznica wybuchu.

Uruchomienie syren odbędzie się na podstawie §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningu systemu alarmowania.

ogród warzywny

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego ogłasza wyniki konkursu na przepisy kulinarne pn. „Potrawy z krajeńskiego eko-ogródka”.

spotkanie w Radzimiu

Dnia 21 lipca odbyło się drugie  z zaplanowanych czterech spotkań, zadania publicznego "Bo to bardzo ważna rzecz aby zdrowe piersi mieć" Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek ORCHIDEA z mieszkańcami Gminy Kamień Krajeński. Spotkanie miało miejsce w miejscowości Radzim z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich.  W spotkaniu uczestniczyła również  młodzież, prelekcja dotyczyła samobadania piersi i wczesnego wykrywania zmian nowotworowych.

przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym

W związku z zatwierdzeniem wniosku rozliczającego projekt „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” informujemy, że w dniu 20.07.2023 r. rozpoczyna się dwuletni okres trwałości projektu, co oznacza, że zgodnie z podpisanymi umowami darowizny obdarowany ma obowiązek złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.