Wieś, pierwsza wzmianka w 1346 r. Należała do klucza kamieńskiego. Kamieńskiego latach 1511 – 1577 miała dwie karczmy. W XVI i XVII w. pracował młyn o jednym kole wodnym. W XVIII w. pozostała jedna karczma i jeden kowal. Wieś zamieszkuje ok. 428 osób.