Zapraszamy do udziału w projekcie "Dla babci, dziadka i wnuka gratka" - rekrutacja potrwa od 18 do 31 lipca. 

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców LSR poprzez wsparcie i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Kamień Krajeński, w terminie do 30.09.2022r.

Grupą docelową są kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar LSR Nasza Krajna, w szczególności obszar rewitalizacji Obkas i Radzim w gminie Kamień Krajeński

Uczestnik projektu musi spełnić warunki formalne tj. jest osobą:

 1. zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego spełnianie przesłanki osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. zaświadczenia z MGOPS lub oświadczenia, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do udziału w projekcie);
 2. w wieku powyżej 50 r. ż. (ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego);
 3. zamieszkującą miejscowości Obkas lub Radzim w gm. Kamień Krajeński  (ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego)
 4. nie uczestniczącą w innym projekcie dofinansowanym przez LGD Stowarzyszenie Nasza Krajna w ramach naboru nr 5/2021 oraz 3/2021, 4/2021, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 3/2018 i 5/2018 (ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego);

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 29 982,00 zł ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego do mieszkańców obszaru rewitalizacji (Obkas i Radzim) zostanie skierowana następująca oferta:

 • Wsparcie psychoterapeuty/ psychologa/ socjoterapeuty
 • Warsztaty z muzykoterapii (4 warsztaty);
 • Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (z dietetykiem; 4 warsztaty);
 • Warsztaty kulinarne (3 warsztaty);
 • Warsztaty ogrodnicze (6 warsztatów);
 • Warsztat z dekorowania stołów (wyjazd do restauracji);
 • Wyjazd integracyjny na koncert (2 razy, czas w zależności od oferty ośrodka kultury/opery);
 • Spotkanie integracyjne podsumowujące projekt.

Planuje się, że zajęcia będą się odbywały w świetlicy wiejskiej w Radzimiu 2 razy w tygodniu. Dla mieszkańców Obkasu zostanie zapewniony transport w obie strony.

Formularze do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (biuro 31) oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Do pobrania:

plakat mały

ulotka strona 1

ulotka strona 2