Dobudowana część świetlicy w Radzimiu

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. 

logo rewitalizacji w gminie Kamień Krajeński

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski wdraża uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”, która została przyjęta 24 marca 2020 r.

Wizualizacja rozbudowy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" pozwoliła Gminie Kamień Krajeński na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych.