Burmistrz Kamienia Krajeńskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kamień Krajeński i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu: „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021”.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Kuj.- Pom. Nr 6 poz. 54, z 2011 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi(…), a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2021 r.

Konsultacje Programu współpracy (…) odbędą się poprzez zamieszczenie projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wraz z formularzem umożliwiającym zajęcie stanowiska przez uprawnione podmioty.

Dnia 04.09.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim (sala narad, parter Urzędu Miejskiego) odbędzie się spotkanie informacyjno-warsztatowe, na które serdecznie zapraszamy.

Projekt „Programu współpracy Gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2021” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na http://www.bip.kamienkrajenski.pl zakładka Konsultacje społeczne.

Formularz należy przesłać w dniach 14.08.2020 r.- 04.09.2020 r.

  • na adres Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński;
  • zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.