W ramach projektu „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński – obraz Krajny” powstała strona internetowa http://wirtualnyspacer.kamienkr.pl/360/tour.html

To najnowsze narzędzie promocji Kamienia Krajeńskiego. Ta interaktywna wizytówka zawiera m.in. panoramy 360 miasta, nagrania lektorskie i opisy wybranych miejsc, aktywne linki do stron internetowych Urzędu Miejskiego, Biblioteki i MGOK. Strona zawiera tryb VR, który umożliwia jej oglądanie w okularach wirtualnej rzeczywistości. 

Wykonawcą strony jest firma Anna Baryła Dream White a autorem zdjęć Kamil Kiedrowski.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację w gminie Kamień Krajeński inicjatyw służących integracji mieszkańców oraz promujących walory regionu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

logotyp mały